درس‌های موجود

دسترسی مهمان

سرویس و نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

Course
دسترسی مهمان

سبک زندگی سالم و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیردار

سبک زندگی سالم و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیردار

Course
دسترسی مهمان

آموزش خانواده

آموزش خانواده

Course
دسترسی مهمان

ويژگي شخصیت سالم از نظر روانشناسی

ويژگي شخصیت سالم از نظر روانشناسی

Course
دسترسی مهمان

آزمون اکسل پیشرفته

آزمون اکسل پیشرفته

آزمون آنلاین اکسل پیشرفته کارکنان امور اداری
Course
دسترسی مهمان

محیط زیست و توسعه پایدار بخش کشاورزی

محیط زیست و توسعه پایدار بخش کشاورزی

Course

اپلیکیشن موبایل اندروید

اپلیکیشن موبایل اندروید

Course
دسترسی مهمان

آزمون بیماری های غیر واگیر

آزمون بیماری های غیر واگیر

Course
دسترسی مهمان

آزمون فرزند پروری

آزمون فرزند پروری

Course
دسترسی مهمان

اصول و مبانی پدافند غیر عامل با رویکرد تهدیدات متصور

اصول و مبانی پدافند غیر عامل با رویکرد تهدیدات متصور

Course
دسترسی مهمان

کاربرد فناوري نانو با تاکيد بر بخش کشاورزي و صنايع غذايي

کاربرد فناوري نانو با تاکيد بر بخش کشاورزي و صنايع غذايي

این دوره ویژه کارشناسان پهنه استان فارس می باشد.
Course
دسترسی مهمان

آزمون پرورش مرغ بومی

آزمون پرورش مرغ بومی

Course

آزمون مصرف بهینه کود

آزمون مصرف بهینه کود

Course

آزمون حقوق شهروندی آذر 1399

آزمون حقوق شهروندی آذر 1399

آزمون حقوق شهروندی کلیه کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ...
Course

تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای4

تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای4

دوره تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای ویژه کارشناسان دادگستری
Course
دسترسی مهمان

معرفی سامکا

معرفی سامکا

تیم فنی: محمدهادی روحیان ; محمد تقی پور; ربابه فرهادی و...
Course